Malo Carp Team

Propozice 2018

 Malo Carp Hadina Cup 2018

 

POŘÁDATELÉ:
MALO Carp Team pořádá kaprařský závod (64 hodin) na revíru Hadina
u Humpolce (Kraj Vysočina), o rozloze 12 ha.
http://www.hadina.cz
 
TERMÍN KONÁNÍ ZÁVODU :
14.06.2018 – 17.06.2018
 
PROPOZICE ZÁVODU :
Celý závod bude probíhat v režimu chyť a pusť. Na celém revíru je zakázáno po dobu
závodu vyvážení návnad a nástrah, používání echolotu, používání člunů a jakékoli
označování krmných míst. Je povolen lov non-stop. Každý tým má povoleno lovit pouze na
4 pruty. Na každém prutu je jeden návazec s jedním jednoháčkem (doporučujeme s
protihrotem). Lov je povolen výhradně na položenou s kaprovými pruty. Feedery nejsou
povoleny. Ulovené ryby všech druhů, budou šetrně vráceny zpět do vody. V případě zjištění
jakéhokoli nešetrného zacházení s rybou bez rozdílu druhu následuje okamžitá
diskvalifikace týmu, bez nároku na vrácení startovného.
Účastníci jsou povinni v průběhu závodu kdykoli na výzvu rozhodčího stáhnout udice ke
kontrole. V případě zjištění porušení dalších pravidel bude týmu uděleno napomenutí a
anulovány dosavadní výsledky. Týmu může být uděleno maximálně jedno napomenutí. Při
druhém napomenutí je tým automaticky vyřazen ze závodů bez nároku na vrácení
startovného.
 
POVINNÁ VÝBAVA :
Každý tým musí mít vhodný kaprařský podběrák o minimální délce ramen 80cm, jednu
komerční odháčkovací podložku a minimálně jeden kus ecosaků. Při lovu je doporučeno
používat pouze háčky s protihrotem. Dále je nutné, aby každý tým vlastnil mobilní telefon,
který při registraci uvede jako kontaktní (je nutno zajistit si jeho provoz po celou dobu
závodu, tzn. nabíjení baterií.).
 
POVOLENÁ VÝBAVA K LOVU :
Bivak (možno s podlážkou), broly, deštníky s bočnicemi i bez.
Stany a různé druhy přístřešků výrazných barev výslovně zakázány.
 
BODOVÁNÍ :
Boduje se každý ulovený kapr od 65cm délky a amur od 70cm délky. Do celkových
výsledků se započítává hmotnost všech bodovaných ryb každého týmu. Sakování ryb je
povoleno pouze na dobu nezbytně nutnou, tzn. do příchodu rozhodčího. Každý tým má v
povinné výbavě nejméně 2ks ecosaků. Svého sektorového rozhodčího každý tým přivolá
mobilním telefonem ihned po ulovení bodované ryby. Rozhodčího je možno pouze prozvonit
a to tak dlouho, dokud rozhodčí neodmítne hovor, což je znamením, že výzvu akceptuje. V
závodě vítězí tým s nejvyšším počtem dosažených kilogramů ulovených bodovaných
ryb. V případě shody rozhoduje o pořadí větší váhový průměr ulovených ryb. Pokud dojde
ke shodě i při hodnocení tohoto kritéria, rozhoduje o umístění největší ulovená ryba týmu.
 
LOVNÝ SEKTOR :
Každý účastník bude mít vyznačen sektor. Týmy nesmí úmyslně lovit v sousedním sektoru.
Členové týmu mohou na břehu překračovat hranice sousedního sektoru pouze se svolením
sousedícího týmu. Pokud na vodě vznikne nějaký problém s hranicí sektorů, toto
nedorozumění vyřeší hlavní rozhodčí.
 
POVOLENÉ NÁVNADY A NÁSTRAHY :
Nástrahy: chytá se pouze na pelety, boilies, plovoucí boilies a jejich kombinace. Nástrahy
je možno obalovat v těstech a dipech. Zig-rig povolen.
Návnady: povoluje se vnadit pouze boilie, pelety, řepka a methodmix. Maximální množství
krmení na jeden tým není omezeno.
Zákaz krmení a chytání na kukuřici, tygří ořech i další druhy partiklu, extrudované nástrahy
(puffi, burisony, živé nástrahy, rohlíkové boilies apod.).
CO NENÍ POVOLENO JE ZAKÁZÁNO.
 
POHYB A CHOVÁNÍ V PRŮBĚHU ZÁVODU :
Každý z účastníků závodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným
rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň! Je
povolen pouze plynový vařič a gril. Po ukončení závodu je každý tým povinen odklidit
odpadky ze svého závodního sektoru a tyto odvézt (bude provedena kontrola). Předem
ohlášeným návštěvám v průběhu závodu je povolena návštěva soutěžních týmů, ovšem platí
zákaz volného pohybu po břehu a návštěva musí použít nejkratší možnou cestu tak, aby
nijak nerušila sousední závodníky. V průběhu konání závodu, nebude povolen vjezd cizích
vozidel do prostoru soutěžních týmů!!! Pro parkování bude pořadatelem vyhrazeno místo.
Účastníci mohou autem přejet z neodkladného důvodu a povolení k přejezdu mu vydá
rozhodčí. Při opuštění i při návratu do sektoru musí vždy umožnit rozhodčím zkontrolovat
vnitřní prostor auta.
 
PŘIHLÁŠENÍ A STARTOVNÉ :
Závod je určený pro 30 dvou až tříčlenných týmů. Cena startovného činí 6400,-Kč za tým.
Každý tým se musí nejpozději do konce února 2018 registrovat zasláním závazné přihlášky
na e-mail: malocarp@seznam.cz. Přihláška musí obsahovat název týmu a jména členů. Po
doručení zpětného potvrzení musí tým složit startovné na účet pořádajícího nejpozději do
14 pracovních dnů!!. Pokud bude tým hradit startovné bankovním převodem na účet
pořadatele, musí být požadovaná částka připsána nejpozději do 03.03.2018. Při nedodržení
termínů plateb rušíme registraci a místo bude nabídnuto dalším zájemcům.
Číslo účtu pro úhradu startovného : 1663808013 / 3030
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno týmu.
Zaplacením startovného účastníci souhlasí s regulemi závodu.
 
STRAVOVÁNÍ :
V ceně startovného není zahrnuto stravování. V místě konání závodu bude možno zakoupit
grilované pochoutky a pití dle libosti.
 
LOSOVÁNÍ :
Losování závodních sektorů se provádí z losovacího pytle, a to podle klíče: Prvního tým
vylosuje ředitel závodu, tento tým si vylosuje z pytle číslo závodního sektoru a následně
vylosuje jméno dalšího losujícího týmu.
 
Registrace: 14.06.2018 – 17:00hod
Losování lovného místa : 14.06.2018 – 17:30hod
Zahájení závodu : 14.06.2018 – 20:00hod
Ukončení závodu : 17.06.2018 – 12:00hod
Ryby zdolané po ukončení závodu se do celkového bodování počítají, pokud bude
prokazatelně ulovena před koncem závodu (telefonicky). Zdolaná může být po ukončení
závodu.
 
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ:
Závěrečný ceremoniál s vyhlášením vítězů a předáním cen proběhne dne 17.06.2018 ve
13:30hod
 
CENY A HODNOCENÍ :
1. místo - 40.000,-kč + pohár, + věcné ceny
2. místo - 20.000,-kč + pohár + věcné ceny
3. místo - 10.000,-kč + pohár + věcné ceny
4. – 12. Místo - každý obdrží účastnickou cenu závodu + věcné ceny
13. – 30. místo – každý obdrží účastnickou cenu závodu
První bodovaná ryba – 2000,-kč + upomínkový předmět
Nejtěžší ryba závodu – 3000,-kč + plaketa
 
ZÁVĚR :
Pořadatelé učiní maximum pro bezvadný průběh závodů a dobrý pocit samotných závodníků
Na druhou stranu pořadatelé očekávají, že každý závodník bude po celou dobu závodů
vystupovat a jednat dle dobrých mravů, nebude porušovat stanovená pravidla a celý závod
bude probíhat v ryze přátelském duchu a ve smyslu fair play.
 
VELCÍ POMÁHAJÍ MALÝM:
Z každého startovného, které bude od týmů vybráno, bude věnována částka 300,-kč pro
dětský rybářský kroužek při organizaci v Humpolci
Možnost přispět budete mít i během závodu a to ať už formou finanční tak i materiální.
 
Jakékoliv dotazy směřujte na email: malocarp@seznam.cz nebo tel: +420 723 076 629
POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO K ÚPRAVĚ PROPOZIC DO KONCE LEDNA
2018.
 
KONTAKTNÍ OSOBY:
Ředitelka a hlavní pořadatelka závodu: Gabriela Zachová +420 778 028 387

Průměrná známka: žádná

Komentář ke článku (0)

Kontakt

Místo pro Vaše kontaktní údaje.